الأربعاء، 4 مايو 2016

examen francais 1 pour 1ere primaire - امتحان الفرنساوى لأولى ابتدائى - الترم2

Ȁ la maison, maman prépare le repas de la famille. Sara aime le poulet et les poissons.
Fadi n’aime pas le riz. Papa lit le journal devant la télé. Le chat dort sur le tapis a côté du canapé.
Répondez aux questions :
1-     Que fait maman ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-     Où est la famille ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
3-     Est-ce-que Sara aime les poisons?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
4-     Est-ce-que Fadi aime le riz ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
5-     Que fait le chat ?
………………………………………………


6-     Que fait Papa?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Relevez du texte :
1- Deux  verbes différents :--------------------------------------------------------------------
2-Une phrase négative :-----------------------------------------------------------------------
3-Une phrase affirmative :-------------------------------------------------------------------
Mets vrai ( √ ) ou faux ( x ) devant chaque phrase :

1- Maman est a la maison.         (            )
2- Papa dort.                              (            )
3- Sara n’aime pas le riz.           (            )

4-  Fadi aime les poulets.           (            )