السبت، 9 ديسمبر 2017

science for 1st grade العلوم للصف الاول الابتدائى

العلوم مش مفروضة على تلاميذ اولى ابتدائى إلا فى المدارس المتميزة و مدارس الراهباتو النهاردة جبتلكم علوم للصف الاول الابتدائى
امتحانات و تدريبات و مذاكرة

science for 1st primary


part 2 of science


part3 of science


اضغط على اللينكات السابقة و استمتع بحل الامتحانات و المسائل حتى يدخل الامتحان مطمئن و يتفوق
من غير دروس خصوصية عند مستر انور

و لكم تحياتى
مامى لأول مرة

الاثنين، 4 ديسمبر 2017

les masculins et les féminins - lecon francais pour primaire

Prénom : ……………………………
Date : ……………………………………….…………………..

Les NOMS (02)
Masculin et féminin

1./ Relie les noms masculins aux noms féminins correspondants :

un moniteur
  ●
  une laitière
un couturier
  ●
  une monitrice
un mendiant
  ●
  une ogresse
un champion
  ●
  une grand-mère
un grand-père
  ●
  une championne
un ennemi
  ●
  une mendiante
un ogre
  ●
  une couturière
un laitier
  ●
  une ennemie2./ Trouve le féminin ou le masculin des noms suivants :

un sorcier
->

………………………………
un menteur
->

………………………………………………………………
<-
une princesse

………………………………
<-
une musicienne


le fils
->

………………………………
un prisonnier
->

………………………………………………………………
<-
une jardinière

………………………………
<-
une actrice


un paysan
->

………………………………
le dernier
->

………………………………………………………………
<-
une épicière

………………………………
<-
la bienvenue


un homme
->

………………………………
un nageur
->

………………………………

3./ Classe ces noms dans le tableau suivant :

l’affaire – l’envers – l’acheteur – notre armoire – l’adresse – l’enveloppe
votre monnaie – l’emploi – l’étudiant – votre école – l’absent – l’ouvrier
l’Espagnol – l’Anglaise – l’amie – l’ennemi


Noms masculins
Noms féminins………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………
السبت، 2 ديسمبر 2017

le francais pour 2eme primaire - exercise2 الفرنساوى للصف الثانى الابتدائى - التيرم الاول - التدريب الثانى

Ecris l’autre nom de chaqu’un :
-         Le frère de la mère = ……………………….
-         Le fils de papa = …………………………
-         La soeur du père = ……………………….
-         La fille de papa = ……………………………….
-         Le père = ……………………… ……………….
-         la fille de tante = ……………………………
-         la fille de maman = …………………….
-         La mere = ………………………..
-         Le fils de tante = …………………………
-         Le grand- père = ………………… et ……………………….
-         La grand- mere =………………… et ……………………….
-         L’oncle ………………… …………………….
-         La fille de l’oncle = …………………………
-         La tante ………………… et ……………………….
-         Le frère père = ……………………….
-         La soeur du mère = ……………………….
-         Le fils de l’oncle = …………………………
-         Le fils de maman = …………………………

Complete l’alphabet :
a b …… d e  f ……. H   I j  k l …….. …….. O P q ………….   …….. t u  ……… w ……………… ……….. ………..
ecris les letters qui vient juste avant dans l’alphabet :
…… b          ……… r         …………..L           …………..x        ……….f          …………..p     …………i
ecris les letters qui vient juste après dans l’alphabet :
c ………          j ……..            m…………        q………..          t……..           y………….            g………


responds a ces devinettes :
-         Je suis la 2eme lettre de  l’alphabet …………………..
-         Je suis la 26eme lettre de  l’alphabet …………………..
-         Je suis la 15eme lettre de  l’alphabet …………………..
-         Je suis entre S   et u ……………………….
-         je suis juste avant E…………………………….
-         je suis juste après x…………………………….
-         Numerote les mots pour les ranger dans l’ordre alphabetique :
éléphant  - zèbre – leopard – girafe – antilope
……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………

Calsse -  preau – réfectoire – gymnase

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pluie – vent – orage – soleil – nuage

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Cheval – poule – mouton – vache – dindon

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Corrige les mots :

-         Le boulangé ……………………

-         Vous aller ………………….

-         La fusez …………………….

-         Le bler ……………………….

 

Compléte les alphabets :

 

b

………

D

M

……..

O

……..

R

…….

…….

V

………

E

……..

……..

 


Compléte avec le mots convenable :

La cour – la cantine – la bibliothéque – bureau du directeur – le théatre – classe – salle de gymnase – l’infirmerie – le couloirs )

 

-         Celia est blessee , elle va a ………………….

-         A la récré , les enfants jouent dans ……………………

-         En ………………. . la maitresse explique la lecon

-         A midi on mange a …………………puis on va a …………………… pour lire des belles histories

-         Theo arrive en retard , il doit aller au …………………………………

-         On passé par ………………… pour aller a la ……………………….


Ecris les letters voyales :

………………………………………………………………….