الأربعاء، 22 نوفمبر 2017

فرنساوى لأولى ابتدائى francais pour 1ere primaire

ecris une phrase avec :
-         Achete …………………………………………………………………………………………………………………………….
-         Recherché ………………………………………………………………………………………………………………………………
-         Ecris  les lieux de l’ecole :
1-       ...........................................................................................
2-       …………………………………….…………………………………..
3-       ………………………………………………………
4-       ……………………………………………………….
5-       …………………………………………………..
6-       …………………………………………..
7-       …………………………………………
8-       …………………………………………
9-       ………………………………………..
10-    ……………………………………………
11-    …………………………………………….
12-    …………………………………………………..
 Ecris verbe etre et les amis de verbe etre :
                                                                                 


Ecris verbe avoir et les amis de verbe avoir :
Ecris les expressions de temps :
Le passé , le future et le present


-         Dessime la famille
-